Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wetgeving energiebesparingsplicht

Wanneer u als bedrijf meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruikt, dan is er een verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit heet de energiebesparingsplicht. Dit gaat ook gelden voor bedrijven die al een energielabel-C hebben maar nog geen gebruik maken van LED verlichting.

U kunt invulling geven aan de energiebesparingsplicht door het uitvoeren van één van onderstaande mogelijkheden:

U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder

De overheid verplicht u om alle energiebesparende maatregelen die voor uw organisatie een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder te realiseren.

U neemt alle toepasselijke EML-maatregelen
LED-verlichting staat op de Energie Maatregelen Lijst, en kan een significante energie en milieu besparing realiseren.  Per bedrijfstak gelden individuele maatregelen.

U neemt een deel van de toepasselijke EML-maatregelen
Neemt uw bedrijf of de instelling een deel van de toepasselijke erkende maatregelen voor haar bedrijfstak? Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet neemt, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel nemen.

Wetgeving energiebesparingsplicht

Subsidiemogelijkheden LED-verlichting

Heeft u een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of duurzame energie toepast? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de bruto winst. Dit verlaagt uw fiscale winst. (Vpb)

Daarna heeft u als bedrijf meerdere mogelijkheden voor subsidie afhankelijk van uw bedrijfsvorm en bruto winst. Mocht u advies willen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Subsidiemogelijkheden LED-verlichting

Neem contact op met één van onze specialisten